Logo Slavenkas Slavenkas Tekstlogo
voorpagina > inventarisatie archief (html)

 
INVENTARIS VAN HET ARCHIEF

HTML-versie van de INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE SLAVENKAS TE ZIERIKZEE


De PDF-versie is hier ook op deze site te vinden. Deze pagina mimiekt in sterke mate een papieren document, met horizonale strepen op "pagina-einden".

Pagina 1 2


GEMEENTEARCHIEF SCHOUWEN-DUIVELAND

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE

SLAVENKAS TE ZIERIKZEE

1735 -1990

door H. Uil 1


1 Pagina 2 3
Zierikzee 1994
INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN 3 Reglementen 3
Vergaderingen 3
Correspondentie 3

BIJZONDER Commissarissen en secretaris-boekhouder 4
Archiefzorg 4
Financiën 4
Rekeningen 4
Boekhouding 8
Rekeningen Weduwenfonds 9
Boekhouding Weduwenfonds 11
Waardepapieren 11
Spaar-en rekening-courant rekeningen 11
Administratie contribuerende zeelieden 12
Onroerende goederen 13
Verstrekte leningen en financiële steun 13
Maritieme geschiedenis van Zierikzee 13
Overige onderwerpen 14

N. B. Stukken jonger dan 50 jaar zijn niet openbaar. Voor met name wetenschappelijk onderzoek kan ontheffing worden verleend. Een formulier hiervoor is verkrijgbaar in de studiezaal van het Gemeentearchief.

INVENTARIS
ALGEMEEN
I. REGLEMENTEN
1. Reglementen, met wijzigingen en aanvulling, concepten en afschriften, met op de wijzigingen en de aanvulling betrekking hebbende correspondentie.
1735, 1737, 1806, 1812, 1851, 1852, 1855, 1877, 1886, 1894, 1939, 1973, 1975, 2


2 Pagina 3 4
1982. 1 omslag bijbehorende thumbnails bijbehorende thumbnails

2. Afschriften van reglementen betreffende de "Cassa der stuck van Agten" te Hamburg, 1622-1709, gebruikt als voorbeeld.
[18de eeuw]. 1 stuk en 1 katern

II. VERGADERINGEN
3. Klad-notulen van de vergaderingen van commissarissen. 1819-1821, 1827-1842. 1 omslag

N. B.: Hierbij aantekeningen betreffende het lossen van slaven en betreffende de Slavenkas uit de resoluties van de raad over de periode 1688-1812, opgemaakt c. 1819.

4,5. Notulen van de vergaderingen van commissarissen, met besluiten betreffende de aanneming van trekkende leden.
1820-1990. 2 delen
4. 1820-1865 5. 1865-1942, 1949-1950, 1952-1956, 1959-1960, 1963, 1965, 1968-1990
6. Blanco-uitnodigingen voor vergaderingen van commissarissen. [begin 20ste eeuw]. 1 omslag

7. Agenda's voor vergaderingen van commissarissen, met bijlagen en ingekomen brieven van verhindering.
1971-1976, 1978-1984. 1 omslag

III. CORRESPONDENTIE
8-10. Ingekomen stukken en afschriften, minuten en doorslagen van uitgegane stukken. 1781-1970. 3 omslagen

N. B. Vanaf 1971 werden de stukken geborgen naar onderwerp of zaak.
8. 1781, 1786, 1791, 1794, 1796, 1798-1800, 1802-1804, 1807, 1816, 1819, 1820, 1829-1833, 1835, 1837-1839, 1841, 1842, 1844
N. B. Verbroken lias.
9. 1808, 1812, 1816, 1820, 1846, 1849, 1852, 1855, 1857-1859, 1861, 1863, 1865-1873, 1875-1900

10. 1901-1904, 1906-1943, 1955, 1956, 1958, 1960, 1962, 1968-1970 3


3 Pagina 4 5
BIJZONDER
I. COMMISSARISSEN EN SECRETARIS-BOEKHOUDER.
11. Stukken betreffende de benoeming, jubilea, persoonlijke gebeurtenissen en overlijden van commissarissen en van de secretaris-boekhouder.
1956, 1971, 1974, 1975, 1977, 1980-1984. 1 omslag
N. B. Foto's van het afscheid van de heer A. Brand als president-commissaris bevinden zich in inv. nr. 374.

II. ARCHIEFZORG.
N. B. Zie ook inv. nr. 331.

12. Stukken betreffende de inventarisatie van het archief en de collectie foto's. 1972, 1973, 1983, 1984. 1 omslag

III. FINANCIËN.
A. Rekeningen Slavenkas.
13-199. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1745-1811, 1821-1941. 66 delen,
16 katernen, 54 omslagen en 43 stukken
13. 1745/ 1746 14. 1746/ 1747
15. 1747/ 1748 16. 1748/ 1749
17. 1749/ 1750 18. 1750/ 1751
19. 1751/ 1752 20. 1752/ 1753
21. 1753/ 1754 22. 1754/ 1755
23. 1755/ 1756 24. 1756/ 1757
25. 1757/ 1758 26. 1758/ 1759 4


4 Pagina 5 6
27. 1759/ 1760 28. 1760/ 1761
29. 1761/ 1762 30. 1762/ 1763
31. 1763/ 1764 32. 1764/ 1765
33. 1765 september -december
34. 1765/ 1766 35. 1766/ 1767
36. 1767/ 1768 37. 1768/ 1769
38. 1769/ 1770 39. 1770/ 1771
40. 1771/ 1772 41. 1772/ 1773
42. 1773/ 1774 43. 1774/ 1775
44. 1775/ 1776 45. 1776/ 1777
46. 1777/ 1778 47. 1778/ 1779
48. 1779/ 1780 49. 1780/ 1781
50. 1781/ 1782 51. 1782/ 1783, met
bijlage 52. 1783/ 1784
53. 1784/ 1785, met bijlage
54. 1785/ 1786 55. 1786/ 1787, met
bijlage 56. 1787/ 1788
57. 1788/ 1789 58. 1789/ 1790
59. 1790/ 1791, met bijlage
60. 1791/ 1792, met bijlage
61. 1792/ 1793, met bijlage
62. 1793/ 1794, met bijlage
63. 1794/ 1796, met bijlage
64. 1796/ 1797, met 5

5 Pagina 6 7
bijlage 65. 1797/ 1798, met
bijlage (1 lias) 66. 1798, met bijlage (1 lias) 67. 1798/ 1799, met
bijlagen (1 lias) 68. 1799/ 1800
69. 1800/ 1801 70. 1801/ 1802
71. 1802/ 1803 72. 1803/ 1804
73. 1804/ 1805 74. 1805/ 1807
75. 1807/ 1808 76. 1808/ 1809
77. 1809 78. 1810
79. 1811 80. 1821 1
katern 81. 1822 1
katern 82. 1823 1
katern 83. 1824 1
katern 84. 1825 1
katern 85. 1826 1
katern 86. 1827 1
katern 87. 1828 1
katern 88. 1829 1
katern 89. 1830 1
katern 90. 1831 1
katern 91. 1832 1
katern 92. 1833 1
katern 93. 1834 1
katern 6

6 Pagina 7 8
94. 1835 1 katern
95. 1836 1 katern
96. 1837 1 katern
97. 1838 1 katern
98. 1839 1 katern
99. 1840 1 katern
100. 1841 1 katern 101. 1842 1 katern
102. 1843 1 katern 103. 1844 1 katern
104. 1845 1 katern 105. 1846 1 katern
106. 1847, met bijlagen (1 lias) 107. 1848, met bijlagen (1 lias)
108. 1849, met bijlagen (1 lias) 109. 1850, met bijlagen (1 lias)
110. 1851, met bijlagen (1 lias) 111. 1852, met bijlagen 1 omslag
N. B. Hierin: Rekening van ontvangsten en uitgaven van het Weduwenfonds,
1852.
112. 1853, met bijlagen 1 omslag N. B. Idem, 1853.

113. 1854, met bijlagen 1 omslag N. B. Idem, 1854.
114. 1855, met bijlagen (1 lias) N. B. Idem, 1855.
115. 1856, met bijlagen 1 omslag N. B. Idem, 1856.
116. 1857, met bijlagen (1 lias) 117. 1858 1 stuk
118. 1859 1 stuk 119. 1860 1 stuk
120. 1861 1 stuk 121. 1862 1 stuk
122. 1863 1 stuk 123. 1864, met bijlagen (1 lias)
124. 1865 1 stuk 125. 1866 1 stuk
126. 1867 1 stuk 127. 1868, met bijlagen (1 lias)
128. 1869 1 stuk 7


7 Pagina 8 9
129. 1870 1 stuk 130. 1871 1 stuk
131. 1872, met bijlagen (1 lias) 132. 1873 1 stuk
133. 1874, met bijlagen (1 lias) 134. 1875 1 stuk
135. 1876, met bijlagen 1 omslag 136. 1877, met bijlagen (1 lias)
137. 1878 1 stuk 138. 1879 1 stuk
139. 1880 1 stuk 140. 1881 1 stuk
141. 1882 1 stuk 142. 1883, met bijlage 2 stukken
143. 1884, met bijlagen 1 omslag 144. 1885 1 stuk
145. 1886 1 stuk 146. 1887 1 stuk
147. 1888 1 stuk 148. 1889 1 stuk
149. 1890 1 stuk 150. 1891 1 stuk
151. 1892 2 stukken N. B. In tweevoud.
152. 1893 1 stuk 153. 1894 1 stuk

154. 1895 1 stuk 155. 1896 1 stuk
156. 1897 1 stuk 157. 1898 1 stuk
158. 1899 1 stuk 159. 1900 1 stuk
160. 1901 1 stuk 161. 1902 1 stuk
162. 1903 1 stuk 163. 1904, met bijlage 2 stukken
164. 1905, met bijlagen 1 omslag 165. 1906, met bijlagen 1 omslag
166. 1907, met bijlagen 1 omslag 167. 1908, met bijlagen 1 omslag
168. 1909, met bijlagen 1 omslag 169. 1910, met bijlagen 1 omslag
170. 1911, met bijlagen 1 omslag 171. 1912, met bijlagen 1 omslag
172. 1913, met bijlagen 1 omslag 173. 1914, met bijlagen 1 omslag
174. 1915, met bijlagen 1 omslag 8


8 Pagina 9 10
175. 1916, met bijlagen 1 omslag 176. 1917, met bijlagen 1 omslag
177. 1918, met bijlagen 1 omslag 178. 1919, met bijlagen 1 omslag
179. 1920, met bijlagen 1 omslag 180. 1921, met bijlagen 1 omslag
181. 1922, met bijlagen 1 omslag 182. 1923, met bijlagen 1 omslag
183. 1924, met bijlagen en aantekeningen van P. D. de Vos, boekhouder N. B. In tweevoud. 1 omslag
184. 1925, met bijlagen 1 omslag N. B. In tweevoud.
185. 1926, met bijlagen 1 omslag 186. 1927, met concept en bijlagen 1 omslag

187. 1928, met concept en bijlagen 1 omslag 188. 1929, met concept en bijlagen 1 omslag
189. 1930, met concept en bijlagen 1 omslag 190. 1931, met concept en bijlagen 1 omslag
191. 1932, met concept en bijlagen 1 omslag 192. 1933, met bijlagen 1 omslag
193. 1934, met concepten en bijlagen 1 omslag N. B. In tweevoud.
194. 1935, met bijlagen 1 omslag N. B. In tweevoud.
195. 1936, met bijlagen 1 omslag N. B. In tweevoud.
196. 1937, met bijlagen 1 omslag N. B. In tweevoud.
197. 1938, met bijlagen 1 omslag N. B. In tweevoud.
198. 1939, met afschrift en bijlagen 1 omslag 199. 1940, met concept en bijlagen 1 omslag

1941, met afschrift, concepten en bijlagen 1 omslag
201-203. Minuten van rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1821-1856. 3 delen

201. 1821-1834 202. 1835-1847
203. 1848-1856 N. B. Hierbij: Minuten van rekeningen van ontvangsten en uitgaven van het
Weduwenfonds, 1852-1856.

204-217. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven, met balansen en correspondentie met Burgemeester en Wethouders van Zierikzee en vanaf 1974 met inventarissen van de eigendommen. 1969-1984. 71 stukken 9


9 Pagina 10 11
204. 1969-1971 8 stukken 205. 1972 5 stukken
206. 1973 4 stukken 207. 1974 5 stukken
208. 1975 5 stukken 209. 1976 5 stukken
210. 1977 6 stukken 211. 1978 5 stukken
212. 1979 5 stukken 213. 1980 5 stukken
214. 1981 5 stukken 215. 1982 5 stukken
216. 1983 5 stukken 217. 1984 3 stukken

B. Boekhouding Slavenkas.
218-220. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven. 1806-1816, 1821-1857. 3 delen

218. 1806-1816 219. 1821-1849
220. 1850-1857
221. Lijst van de betaalde bedragen en van de resterende schuld aan het Oude Manhuis en het Gasthuis te Zierikzee, 1808-1811.
[1812]. 1 stuk
222-235. Registers van de uitbetaalde bedragen aan trekkende leden. 1827-1930. 14 delen

222. 1827-1833 229. 1871-1878 223. 1833-1838 230. 1878-1886
224. 1838-1844 231. 1886-1895 225. 1844-1849 232. 1895-1901
226. 1849-1856 233. 1901-1910 227. 1856-1863 234. 1910-1920
228. 1863-1871 235. 1920-1930
236-238. Registers van de uitbetaalde bijzondere toelagen aan trekkende leden. 1831-1852, 1868-1889, 1897-1932. 3 delen

236. 1831-1852 237. 1868-1889
238. 1897-1932
239-245. Journalen van ontvangsten en uitgaven, vanaf 1883 kasboeken van ontvangsten 10


10 Pagina 11 12
en uitgaven. 1845-1952. 7 delen
239. 1845-1868 240. 1869-1885
241. 1886-1891 242. 1892-1901
243. 1902-1912 244. 1913-1927
245. 1928-1952
246,247. Registers van afgegeven kwitanties wegens ontvangen entreegelden. 1858-1906, 1912, 1913. 2 delen

246. 1858-1863 247. 1863-1906, 1912, 1913
248. Rekeningen en kwitanties. 1952, 1954, 1955, 1957, 1959, 1961, 1971-1984. 1 omslag
C. Rekeningen Weduwenfonds.
249-325. Rekeningen van ontvangsten en uitgaven. 1852-1933. 47 stukken
en 31 omslagen
---1852-1856 N. B. Bevinden zich in inv. nrs. 111-115. Minuten van deze rekeningen in
inv. nr. 203. 249. 1857

250. 1858 251. 1859
252. 1860 253. 1861
254. 1862 255. 1863
256. 1864 257. 1865
258. 1866 259. 1867, met bijlagen (1 lias)
260. 1868 261. 1869, met bijlagen (1 lias)
262. 1870 263. 1871
264. 1872 265. 1873
266. 1874 11


11 Pagina 12 13
267. 1875 268. 1876
269. 1877 270. 1878
271. 1879 272. 1880
273. 1881 274. 1882
275. 1883 276. 1884
277. 1885 278. 1886
279. 1887 280. 1888
281. 1889 282. 1890
283. 1891 284. 1892, met concept 2 stukken
285. 1893 286. 1894
287. 1895 288. 1896
289. 1897 290. 1898
291. 1899 292. 1900
293. 1901 294. 1902
295. 1903 296. 1904
297. 1905, met bijlagen 1 omslag 298. 1906, met bijlagen 1 omslag
299. 1907, met bijlagen 1 omslag 300. 1908, met bijlagen 1 omslag
301. 1909, met bijlagen 1 omslag 302. 1910, met bijlagen 1 omslag
303. 1911, met bijlagen 1 omslag 304. 1912, met bijlagen 1 omslag
305. 1913, met bijlagen 1 omslag 306. 1914, met bijlagen 1 omslag
307. 1915, met bijlagen 1 omslag 308. 1916, met bijlagen 1 omslag
309. 1917, met bijlagen 1 omslag 310. 1918, met bijlagen 1 omslag
311. 1919, met bijlagen 1 omslag 312. 1920, met bijlagen 1 omslag
313. 1921, met bijlagen 1 omslag 12

12 Pagina 13 14
314. 1922, met bijlagen 1 omslag 315. 1923, met bijlagen 1 omslag
316. 1924, met bijlagen 1 omslag 317. 1925, met bijlagen 1 omslag
318. 1926, met concept en bijlagen 1 omslag 319. 1927, met concept en bijlagen 1 omslag
320. 1928, met concept en bijlagen 1 omslag 321. 1929, met concept en bijlagen 1 omslag
322. 1930, met concept en bijlagen 1 omslag 323. 1931, met concept en bijlagen 1 omslag
324. 1932, met concept en bijlagen 1 omslag 325. 1933, met concept en bijlagen 1 omslag

D. Boekhouding Weduwenfonds.
326. Register van weduwen van schippers, stuurlieden en matrozen, die een toelage ontvangen.
1852-1916. 1 deel
327, 328. Kasboeken van ontvangsten en uitgaven. 1852-1932. 2 delen

327. 1852-1894 328. 1895-1932
E. Waardepapieren.
329. Grootboek van ontvangsten wegens in bezit zijnde obligaties. 1773-1775. 1 deel

330. Obligaties afgegeven door het Waterschap Schouwen, met coupons, kwitanties en aantekeningen betreffende de aflossing.
1771, 1789, 1792-1845, 1940, 1961-1986. 1 omslag
331. Akten houdende afschrijvingen in het Grootboek der Nationale Werkelijke Schuld, met lijsten van effecten en obligaties.
1809, 1811, 1815, 1816, 1818, 1822, 1823, 1826-1828, 1830, 1831, 1838, 1841-1847, 1849, 1850, 1852-1867, 1871, 1872, 1903. 1 omslag

332. Lijsten van effecten en archiefstukken, opgemaakt bij de overdracht aan nieuwe boekhouders.
1821, 1852, 1883, 1924. 7 stukken
333. Stukken betreffende de effecten. 1950, 1952, 1954, 1968, 1973, 1974. 10 stukken 13


13 Pagina 14 15
334. Lijsten van de inbewaring gegeven effecten en obligaties bij de Rotterdamsche Bank N. V., later Amsterdam-Rotterdam Bank N. V. te Zierikzee.
1952-1984. 1 omslag

F. Spaar-en rekening-courant rekeningen.
335-338. "Aantekeningboekjes" van de Spaarbank van het Departement Zierikzee der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, later Nutsspaarbank te Zierikzee.
1828, 1846-1849, 1852-1866, 1885-1917, 1962-1977. 4 katernen
335. 1828, 1846-1849, 1852-1866 336. 1885-1917
337. 1962-1977 338. 1968-1977

339,340. Afschriften van de rekening-courant bij de Rotterdamsche Bank N. V., later Amsterdam-Rotterdam Bank N. V. te Zierikzee, met rekeningen.
1950-1970. 2 omslagen
339. 1950-1966 340. 1967-1970

341. Afschriften van de rekening-courant bij de Scheldebank N. V. te Zierikzee, met rekeningen.
1952-1968. 1 omslag
342. Afschriften van de termijn-spaarrekening bij de Amsterdam-Rotterdam Bank N. V. te Zierikzee, met rekeningen.
1967-1972. 1 omslag

IV. ADMINISTRATIE CONTRIBUERENDE ZEELIEDEN.
343, 344. Lijsten van schippers, stuurlieden, matrozen en jongens, die hebben gecontribueerd vanaf 1735 en die daarmee zijn gestopt, met aantekening van
overlijden. 1768-1801. 2 omslagen

343. 1768-1780 344. 1781-1801
345-347. Registers van schippers, stuurlieden, matrozen en jongens, die hebben gecontribueerd over de periode 1735-1770.
1770-1792. 3 delen. 14


14 Pagina 15 16
345. 1770-1778 (ingedeeld naar schip), met aantekeningen betreffende overlijden of vertrek, 1779-1792.
346. 1770 (chronologisch ingedeeld). 347. 1770-1772 (personen, die voor 1770 zijn gestopt, overleden of
vertrokken).
348. Register van schippers, stuurlieden, matrozen en jongens, die hebben gecontribueerd vanaf 1761.
1789-1801. 1 deel
349-352. Registers van schippers, stuurlieden en matrozen, die hebben gecontribueerd vanaf 1744.
1791-1822. 4 delen
349. 1801 (schippers en stuurlieden) 350. 1801-1822 (idem)
351. 1791-1805 (matrozen) 352. 1791-1822 (matrozen)

353-356. Registers van schippers, stuurlieden en matrozen, die hebben gecontribueerd vanaf 1780.
1821-1912. 3 delen en 1 katern.

353. 1821-1902 (schippers) 354. 1821-1898 (stuurlieden), met inliggend akten houdende verklaringen
van het afzien van aanspraken door J. Gerritsen en A. en Joh. Visser wegens vertrek naar Noord-Amerika, 1846, 1847, 1851, 3 stukken en
verklaringen over het in dienst zijn van zeevarenden, 1861, 1868, 1884, 3 stukken.
355. 1821-1912 (matrozen), met een brief van H. de Vos betreffende zijn vertrek naar Noord-Amerika, 1866, 1 stuk en verklaringen over het in dienst zijn
van zeevarenden, 1856, 2 stukken. 365. Supplement op inv. nr. 355, 1832-1864 1 katern.

V. ONROERENDE GOEDEREN.
357. Stukken betreffende het beschikbaar stellen van gelden voor de bouw van een ziekenhuis te Zierikzee en de aankoop van grond tussen het Jannewekken en de
Hoge Molenstraat te Zierikzee om dit ter beschikking te stellen voor de bouw, met tekeningen van de plannen en foto's van de maquette van het ziekenhuis en
van de bouwlocatie. 1939, 1940. 1 omslag

358. Stukken betreffende de verpachting en het gebruik van het perceel grond, gelegen tussen het Jannewekken en de Hoge Molenstraat te Zierikzee. 15


15 Pagina 16 17
1939-1941, 1947, 1955-1957, 1959, 1960, 1967, 1969, 1970, 1972, 1973. 1 omslag
359. Stukken betreffende de verkoop van een gedeelte van het perceel grond tussen het Jannewekken en de Hoge Molenstraat aan de Christelijke Kleuterschool
Rehoboth en aan de Nutskleuterschool en het lenen van gelden aan beide kleuterscholen.
1954-1957, 1959-1963, 1965, 1967-1971, 1973-1975, 1984. 1 omslag

VI. VERSTREKTE LENINGEN EN FINANCIËLE STEUN.
N. B. Zie ook inv. nrs. 357 en 359.

360. Stukken betreffende de verstrekte geldlening en toelagen aan de Speeltuinvereniging "De Molleman".
1954, 1955, 1962, 1963, 1965, 1967, 1968, 1974, 1976, 1979. 1 omslag

361. Stukken betreffende de verstrekte geldlening aan de Stichting "ZZ-zeventig" te Zierikzee ten behoeve van een visserij-en scheepvaartmuseum te Zierikzee.
1971. 1 omslag
362. Stukken betreffende de inschrijving op de 4% burgerzinlening ten behoeve van de bouw van een sport/ zwembad te Zierikzee.
1971, 1982. 8 stukken
363. Stukken betreffende verzoeken om financiële steun. 1974, 1977, 1980, 1982, 1984. 1 omslag

VII. MARITIEME GESCHIEDENIS VAN ZIERIKZEE.
364. Stukken betreffende de geschiedenis van de Slavenkas en betreffende de gevelsteen met een koopvaardijschip, geplaatst in een muur aan de
Raveslootstraat te Zierikzee. [1973], 1979, 1982, 1984. 1 omslag

365-371. Dossiers inzake het geven van studieopdrachten, de publikatie van de resultaten en de uitgave daarvan.
1973-1985. 7 omslagen
365. Algemeen. 1975, 1976, 1980-1982, 1984.
366. W. H. Keikes, Het fonds genaamd de Slavenbeurs of Slavenkas te Zierikzee, historische inleiding en inventaris der archieven.
1973-1977. 16


16 Pagina 17 18
N. B. Zie ook inv. nr. 12.
367.P. C. Gijsbers, Zierikzee in de zeiltijd-Schepen van het Gravensteen. 1978-1981, 1983.

368.Zierikzee in de zeiltijd-Uit de historie van Zierikzeese schepen en bemanningen, naar gegevens, verzameld door Abram de Vos.
1975, 1979-1981. 369.Zierikzee in de zeiltijd-Uit de historie van Zierikzeese schepen en bemanningen.
1981-1983. 370.Zierikzee in de zeiltijd-De levensredder Jan van Meerendonk.
1983, 1984. 371.W. J. J. Boot, De Zierikzeese stoomvaart.
1983-1985.
372. Dossier inzake de aankoop, het in bruikleen geven aan de gemeente Zierikzee en de verzekering van het schilderij "Havenhoofd te Zierikzee met
lichtwachterswoning" door J. B. Tholen. 1974, 1983. 1 omslag

---Stukken betreffende het laten vervaardigen van het model van een zogenaamde Zierikzeese krabbelaar en de schenking daarvan aan de Gemeente Zierikzee in het
kader van het herdenking van het 250-jarig bestaan van de Slavenkas. 1983-1985.
N. B. Bevinden zich in inv. nr. 378. Een krabbelaar was een vaartuig, dat gebruikt werd voor het op diepte houden van de haven.

VIII. OVERIGE ONDERWERPEN.
373-375. Dossier inzake de contacten met de Directie van de Oostersche Handel en Reederijen te Amsterdam en gehouden studiereizen naar het Nationaal
Scheepvaartmuseum te Antwerpen, het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen, naar Vlaardingen, 's-Gravenhage en Brugge, met fotoalbums.
1972, 1974-1976, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986. 1 omslag en 2 delen

373. dossier 1 omslag. 374. fotoalbum, 1974, 1976.
N. B. Hierin ook foto's van het afscheid van A. Brand, president-commissaris,
1974. 375. fotoalbum, 1978, 1982, 1986.

N. B. Hierbij ook foto's van de koopvaardijhoeker in het Scheepvaartmuseum
te Amsterdam en van de bouw van een replica van dit model door M. Toxopeus, 1984, 1985.

376. Stukken betreffende het verzamelen van gegevens over oorlogsslachtoffers ten behoeve van de plannen voor een gedenkteken te Zierikzee.
1973. 1 omslag
377. Dossier inzake het reserveren van een kooi op het zeilend zeeschip "Eendracht" 17


17 Pagina 18
en de verloting van deze kooi onder de Zierikzeese jeugd, met reisverslagen. 1975-1984. 1 omslag
378. Stukken betreffende de herdenking van het 250-jarig bestaan van de Slavenkas. 1983-1985. 1 omslag
N. B. Hierbij stukken betreffende het laten vervaardigen van een model van een zogenaamde Zierikzeese krabbelaar en de schenking daarvan aan de Gemeente Zierikzee. 18


Pagina Navigatie Panel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

< /CENTER>


 
©2002-2004 Slavenkas Zierikzee  |  stuur e-mail |  Laatste wijziging din 20 IV 2004