Logo Slavenkas Slavenkas Tekstlogo
voorpagina > prijsvraag 2004

 
GRATIS ZEEREIS
De Slavenkas biedt opnieuw de gelegenheid aan een jongen of meisje om een gratis zeereis te maken met het zeilschip "De Eendracht". Een unieke gelegenheid om samen met andere jongeren een fantastisch zeilevenement mee te maken. Voor deze buitenkans komt dit jaar één persoon in aanmerking. Om mee te kunnen dingen, dienen de volgende vragen juist te worden beantwoord.

De vragen zijn ditmaal geïnspireerd door 550 jaar Sint Lievensmonstertoren.

De vragen:

Vraag 1. In welk jaar werd het fundament van de Sint Lievensmonstertoren gelegd?

Vraag 2. Hoe luidde de familienaam van de bouwmeesters van de Sint Lievensmonstertoren?

Vraag 3. De Sint Lievensmonsteroren had hoger moeten zijn dan enige andere toren in Nederland. Welke toren is dat?

Vraag 4. Ter gelegenheid waarvan werd het kunstwerk bij de Sint Lievensmonstertoren geschonken?

Ingezonden door:

Naam

Adres?

Postcode/woonplaats?

Leeftijd?

School of werk?:

Opmerkingen:U kunt hier uw (eventuele) e-mail adres vermelden als u dit formulier print:

Iedere Schouwen-Duivelandse jongere van 16 tot 26 jaar mag meedoen. Degenen, die elders wonen of studeren, maar waarvan de ouders op Schouwen-Duiveland wonen, kunnen ook deelnemen. Eerdere prijswinnaars zijn uitgesloten van deelname.

Inzenden voor 6 mei 2004. Op vrijdag 7 mei 2004 om 19.00 uur vindt de bekendmaking van de winnaar plaats in de trouwzaal van het Stadhuis(Meelstraat 8) van Zierikzee door de burgemeester van Schouwen-Duiveland. Bij de prijsuitreiking dienen de deelnemers aanwezig te zijn, bij onverhoopte afwezigheid mag de deelnemer zich laten vervangen door een familielid of vertegenwoordiger. Bij afwezigheid van de prijswinnaar, familielid of vertegenwoordiger zal een nieuwe prijswinnaar worden getrokken.

Na afloop van de zeereis dient een verslag van de zeiltocht te worden ingeleverd bij de secretaris van de Slavenkas. Een digitale versie hiervan kan op de website van de Slavenkas geplaatst worden.

Deze advertentie kun je ook volledig ingevuld opsturen aan de Slavenkas Zierikzee, p/a A.A. Gunst, Schouwenbank 116, 4301 ZS Zierikzee, telefoon 0111-416414.

< /CENTER>


 
©2002-2004 Slavenkas Zierikzee  |  stuur e-mail |  Laatste wijziging din 20 IV 2004