Logo Slavenkas Slavenkas Tekstlogo
voorpagina > prijsvraag 2018


 
GRATIS ZEEREIS

De Slavenkas biedt opnieuw de gelegenheid aan een jongen of meisje om een gratis zeereis te maken met het zeilschip "De Eendracht". Een unieke gelegenheid om samen met andere jongeren een fantastisch zeilevenement mee te maken. Voor deze buitenkans komt dit jaar één persoon in aanmerking. Om mee te kunnen dingen, dienen de volgende vragen juist te worden beantwoord.

De vragen zijn ditmaal ge´nspireerd op Zierikzee 800 jaar stadsrechten ”

De vragen:

Vraag 1. Naar wie is de stad genoemd?

Vraag 2. Betekent de laatste lettergreep in de naam Zierikzee: zee of ’s Ee?

Vraag 3. Wat is afgebeeld op het schild in het stadswapen?

Vraag 4. Noem twee gebouwen in Zierikzee waarop het stadswapen is te zien?

Ingezonden door:

Naam

Adres?

Postcode/woonplaats?

Leeftijd?

School of werk?:Iedere Schouwen-Duivelandse jongere van 16 tot 26 jaar mag meedoen. Degenen, die elders wonen of studeren, maar waarvan de ouders op Schouwen-Duiveland wonen, kunnen ook deelnemen. Eerdere prijswinnaars zijn uitgesloten van deelname.

Deze advertentie kun je
volledig ingevuld opsturen aan de Slavenkas Zierikzee, p/a J.M.C. Budde, Hollandiaplein 11-27, 4461 GT Goes, telefoon (0113) 850907 of inzenden naar e-mail adres: info@slavenkas.nl.
Na inzending ontvangen de deelnemers binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Indien na deze termijn geen reactie is ontvangen graag contact opnemen met de secretaris van de Slavenkas.

Inzenden voor 22 mei 2019. Op donderdag 23 mei 2019 om 19.00 uur vindt de bekendmaking van de winnaar plaats in het Stadhuismuseum, Meelstraat 6-8 te Zierikzee door de burgemeester van Schouwen-Duiveland. Bij de prijsuitreiking dienen de deelnemers aanwezig te zijn, bij onverhoopte afwezigheid mag de deelnemer zich laten vervangen door een familielid of vertegenwoordiger. Bij afwezigheid van de prijswinnaar, familielid of vertegenwoordiger zal een nieuwe prijswinnaar worden getrokken.

Na afloop van de zeereis dient een verslag van de zeiltocht te worden ingeleverd bij de secretaris van de Slavenkas. Een digitale versie hiervan kan op de website van de Slavenkas geplaatst worden.

< /CENTER>


 
©2002-2014 Slavenkas Zierikzee  |  stuur e-mail |  Laatste wijziging don 10 IV 2014