Logo Slavenkas Slavenkas Tekstlogo
voorpagina > Het archief

 
Het archief van De Slavenkas
De Slavenkas beschikt over een vrijwel geheel compleet archief, dat in bewaring is gegeven aan het Gemeentearchief Schouwen-Duiveland te Zierikzee. Dit archief is toegankelijk door middel van een inventaris. Daarin worden alle archivalia systematisch beschreven.

De belangrijkste series in het archief worden gevormd door de rekeningen, die bewaard zijn gebleven vanaf 1745, en de administratie van zeelieden, die aan de Slavenkas hebben betaald. De betreffende registers bevatten gegevens vanaf 1735. Met name de laatste zijn van grote waarde omdat hierin vrijwel alle zeelieden terug zijn te vinden, die op een Zierikzees schip hebben gevaren.
Het archief van de Slavenkas is verfilmd. De betreffende microfiches zijn aanwezig in de studiezaal van het Gemeentearchief. Een deel van de administratie over de contribuerende zeelieden is toegankelijk gemaakt door de heer P.F. Poortvliet. Dit betreft de periode 1761-1778. Ook deze toegang op namen en schepen is te raadplegen in de studiezaal.
Het archief van de Zierikzeese Slavenkas vormt een belangrijke bron voor de kennis van het maritieme verleden. Uiteraard samen met andere bronnen, die vooral berusten in het Gemeentearchief. In de bibliotheek van het Gemeentearchief zijn onder meer publikaties van en over de Slavenkas te vinden.
Zie voor meer informatie over het Gemeentearchief en de openingstijden de website van de gemeente Schouwen-Duiveland. Website gemeente Schouwen-DuivelandHet e-mail adres is: gemeentearchief@schouwen-duiveland.nl

< /CENTER>


 
©2002-2004 Slavenkas Zierikzee  |  stuur e-mail |  Laatste wijziging din 20 IV 2004