Logo SlavenkasSlavenkas Tekstlogo

voorpagina > De organisatie


 
De organisatie achter de Slavenkas

Het fonds wordt bestuurd door een college van zes commissarissen. Het college wordt bijgestaan door een secretaris-boekhouder. Overigens is de Slavenkas een zelfstandig orgaan, dat zijn rechtspositie ontleend aan het feit dat deze instelling dateert van voor de invoering van het Burgerlijk Wetboek. Voor de Slavenkas geldt het in 1735 vastgestelde reglement, met de daarin aangebrachte wijzigingen. Een aanvullend reglement, dat mede door de raad van de voormalige Gemeente Zierikzee werd bekrachtigd, regelt de huidige werkzaamheden. De Slavenkas beschikt over eigen geldmiddelen waarvan de rentebaten worden gebruikt voor de uitgaven.

Commissarissen
Het bestuur wordt gevormd door de heren mr. A.M.J. de Ceuster, C.M. Schot, H. Uil (president-commissaris), en A.J. Deurloo, er zijn momenteel twee vacatures. Secretaris-boekhouder: J.M.C. Budde, Hollandiaplein 11-27, 4461 GT Goes.

 

 

 


Stuur mail
HomeHome

< /CENTER> 
2002-2015 Slavenkas Zierikzee  |  stuur e-mail |  Laatste wijziging zat 04 IV 2015